Jавни увид Нацрта елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево, непосредном погодбом, без накнаде, компанији „ZF Serbia d.o.o.“

НАЦРТ НАВЕДЕНОГ елабората излаже се на јавни увид на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs и у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, почев од 15. марта до 25. марта 2019. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт елабората може се извршити и у канцеларији 301 зграде Градске управе у времену од 12 до 15 часова. За пружање информација у вези са наведеним документом обратити се Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, на број телефона 013/308-868.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт елабората за време трајања јавног увида, електоронским путем на e-mail olivera.subotic@pancevo.rs и biljana.miladinovic@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.