Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 26.07.2019. do 26.08.2019.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji
609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

 

Oglas za Javni uvid
Tekst nacrta plana
Crteži