Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 01.04.2022.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Oglas
Tekst Nacrta PDR
Dokumentacija
Grafički prilozi PDF

Grafički prilozi DWG:
01 Dispozicija prostora
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Granica plana i obuhvat postojećeg
04 Granica plana i granica planiranog građevinskog reona
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Plan zaštite kulturnih dobara
07 Postojeća i planirana generalna rešenja infrastrukture
08 Plan podele građevinskog zemljišta na javno i ostalo
09 Profili