Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 14.02.2020.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za Javni uvid
Nacrt teksta izmene i dopune PDR

Grafička dokumentacija:
Granica prostora sa izmenom plana
Planirana namena sa podelom na zone
Regulaciono-nivelacioni plan
Plan mreže objekata infrastrukture i javnog zelenila