Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31.05.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас за Јавни увид
Текст плана

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из ГУП-а
Граница измена плана са постојећим стањем
Извод из важећег плана
Претежна планирана намена
Регулационо-нивелациони план
Планирана инфраструктура