Јавна расправа о Нацрту одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева спроводи се у периоду од 21. фебруара до 27. фебруара 2019. године.

Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – Одељење за саобраћај, Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева