Јавна расправа спроводи се у периоду од 05. јуна до 11. јуна 2019. године.

Нацртом Одлуке о такси превозу путника на територији града Панчева уређују се услови и посебни услови за обављање такси превоза, одобрење и такси исправе, продужење рока важности такси дозволе, такси стајалишта, начин обављања услуга такси превоза, престанак обављања такси превоза, лимо сервис, надзор, овлашћења инспектора, казнене, прелазне и завршне одредбе.

Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – Одељење за саобраћај, Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавна расправа – Нацрт одлуке о такси превозу путника на територији града Панчева