Јавна расправа спроводи се у периоду од 22. фебруара до 28. фебруара 2019. године.

Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – Одељење за саобраћај, Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији града Панчева