Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 4. до 11. децембра 2019. године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Нацрт одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама припремили су: Секретаријат за општу управу, Секретаријат за финансије и Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.

Више информација прочитајте у приложеном документу: