Jавна расправа о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 8. до 16. децембра 2017. године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра I 2-4,  непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs.

Нацрт одлуке о  изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама припремили су: Секретаријат за општу управу, Секретаријат за финансије и Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.

Више прочитајне у приложеном документу: