НАЦРТ Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. годину излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs од 09.03.2020. године дo 16.03.2020. године. Осим увида путем званичне интернет презентације града Панчева, увид у Нацрт Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. године може се извршити и у канцеларији 303 зграде Градске управе града Панчева сваког радног дана у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на Нацрт одлуке за време трајања јавне расправе, електронским путем на e-mail: javnarasprava.nacrtlapz@pancevo.rs
или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, непосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу да присусутвују отвореном састанку-јавној презентацији, када ће Нацрт Локалног акционог плана за запошљавање за 2020. годину бити представљен дана 13.03.2020. године, са почетком у 10 часова у сали на IX спрату Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. годину

Нацрт Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2020. годину

Закључак Савета за запошљавање града Панчева

Одлука о спровођењу јавне расправе

Закључак Савета за запошљавање града Панчева са Информацијом о спроведеној јавној расправи