Јавни позив за јавну расправу са Нацртом одлуке о изменама Одлуке