Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2018. године за непокретности обвезника који не воде пословне књиге спроводи се у периоду  од  29.10. 2018. године  до 05. новембра 2018 године.

               Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за јавну расправу о просечним ценама непокретности

Нацрт Одлуке о просечним ценама м2 непокретности по зонама