Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2018. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне спроводи се у периоду  од 29.10. 2018. године  до 05. новембра 2018. године.

   Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs .

Јавни позив за јавну расправу просечне цене најопремљенија зона

Нацрт Одлуке о просечним ценама најопремљенија зона