18 10 19 javni poziv za javnu raspravu prosečne cene