Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар-септембар 2019. године за непокретности обвезника који не воде пословне књиге спроводи се у периоду  од  18.10. 2019. године  до 25. октобра 2019 године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем.

18 10 19 Јавни позив за јавну расправу о просечној цени непокретности

Нацрт Одлуке о просечним ценама м2 непокретности по зонама