Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Панчева. Јавна расправа спроводи се у периоду од 26. фебруара до 5.марта 2018. године.