Јавна расправа o Нацрту одлуке  о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне спроводи се у периоду  од 09.10.2020. године  до 16.10.2020. године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Јавни позив за јавну расправу просечне цене
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама