Јавна расправа o Нацрту одлуке   о измени   Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду  од  04.12. 2019. године  до 11. децембра 2019 године.

               Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs

Јавни позив за јавну расправу Локалне комуналне таксе

Нацрт Одлуке за јавну расправу