Јавна расправа o Нацрту одлуке  о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 02.12.2020. године до 09.12.2020 године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 , непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Нацрт Одлуке о измени  Одлуке о локалним комуналним таксама сачинили су : Секретаријат за пореску администрацију, Секретаријат за финансије, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и Секретаријат за привреду и економски развој Градске управе града Панчева.

Јавни позив за јавну распараву Локалне комуналне таксе

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама -за јавну расправу-