Јавна расправа o Нацрту одлуке   о изменама   Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду  од  13.12. 2019. године  до 20. децембра 2019 године.

              Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs .

13.12.2019.године Јавни позив за јавну расправу ЛКТ

Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама