Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017. године. Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража, у складу са Фискланом стратегијом за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину која је објављена на сајту Министарства финансија дана 11.12.2017.године, којом је предвиђена пројекција инфлације од 2,7%, измењен је члан 12.

Прилог:

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке