Javna rasprava o Nacrtu odluke  o izmeni  Odluke o naknadama za korišćenje  javnih dobara  sprovodi se u periodu  od  15.01. 2020. godine  do 22. januara 2020 godine.

                Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu Trg Kralja Petra I 2-4 ,  neposredno na pisarnici  Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu: rasprava@pancevo.rs

Javni poziv za javnu raspravu o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara

Izmena Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara