Јавна расправа o Нацрту одлуке  о измени  Одлуке о накнадама за коришћење  јавних добара  спроводи се у периоду  од  15.01. 2020. године  до 22. јануара 2020 године.

                Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 ,  непосредно на писарници  Градске управе или електронским путем на адресу: rasprava@pancevo.rs

Јавни позив за јавну расправу о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара

Измена Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара