Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.
Javna rasprava sprovodi se u periodu od od 11.decembra do 19.decembra 2017. godine.

Prilog:

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke