Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Јавна расправа спроводи се у периоду од од 11.децембра до 19.децембра 2017. године.

Прилог:

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке