Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева Јавна расправа спроводи се у периоду од 27.08.2019.године до 6,09.2019.године. Нацртом одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева одређује се као комунална делатност држање, хватање и поступање са домаћим животињама на територији града Панчева, као и ближи услови за држање, добробит и заштиту, хватање, збрињавање и нешкодљиво уклањање угинулих животиња на територији града Панчева. Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се животиње за друштво, крупна и ситна стока, живина, голубови и пчеле. Животињама за друштво у смислу ове одлуке сматрају се пси, мачке и украсне и егзотичне птице. Држање животиње јесте смештај, чување, репродукција, нега и брига о животињама.

Нацрт одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева