Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na Kat. parc. br. 5711/1 K.O. Pančevo, za planiranu izgradnju višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata spratnosti P+1+Ps i P+2+Pk u ulici Žarka Fogaraša broj 22 Pančevo, izrađen od strane DOO „AMBER PRO“, ul. Vojvode Radomira Putnika 1 TC Trubač, pod brojem projekta 01/2017 od marta 2017.godine, za investitora DOO „AMBER PRO“, ul. Vojvode Radomira Putnika 1 TC Trubač .

Urbanistički projekat:

Oglas
Tekst U.P.
Crteži U.P.