Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавна презентација Урб. пројекта за потребе обликовања површина јавне намене на Кат. парц. бр. 16097/7, 16097/8 и 16097/10 К.О. Панчево

Почетна/Јавна презентација Урб. пројекта за потребе обликовања површина јавне намене на Кат. парц. бр. 16097/7, 16097/8 и 16097/10 К.О. Панчево

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене на делу кат. парцеле број 16097/7 и на кат.парцелама бр 16097/8 и 16097/10 ко панчево за планирану изградњу блоковске инфраструктуре са саобраћајним површинама, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР“, ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех.днев. 02/07-17 од новембра 2017.године, за инвеститора град Панчево, финансијер ДОО “MILENKOVIĆ INVEST MDM“ из Панчева, улица Вељка Петровића број 11/а. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 17.11.2017.године.

Урбанистички пројекат:

Оглас
Идејно решење

2019-10-25T08:22:19+02:0017/11/2017|
Go to Top