Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 01.07.2022.године.

Оглас УП

Урбанистички пројекат:
Документација
Текст УП
DWG
01 Диспозиција простора
02 Обухват плана
03 Регулационо-нивелационо решење
04 Инфраструктура
PDF
ИДР

Идејно решење