Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 30.09.2022.године.

Оглас
Идејно решење – Архитектура
Идејно решење – Главна свеска
Урбанистички пројекат
Урбанистички пројекат DWFx
Урбанистички пројекат DWG (1)
Урбанистички пројекат DWG (2)