Uvid u urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske up rave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2 4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/308 787, kancelari ja 609, u vremenu od 10 13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 25.08.2023.godine.

Urbanistički projekat