Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације исва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-787, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од7 дана, почев од 04.11.2022.

Урбанистички пројекат