Uvid u urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2 4 u Pančevu, u holu VI spra ta, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/308 787, kancelarija 609, u vremenu od 10 13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 02.06. 2023.godine.

Oglas urbanističkog projekta
Urbanistički projekat
Grafički prilozi UP