Тим за израду Нацрта стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године је дана 09.12.2019. године, након истека рока за Јавну расправу, на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије, члана 46 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика , члана 18 Статута града Панчеваи Решења градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2019/623  од 13.06.2019. године и број II-06-020-2/2019-1466 од 15.11.2019. године, донео   Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027. године који можете преузети овде