Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту локалног акционог плана за запошљавање града панчева за 2023. годину