Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Панчева ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 14.12.2018. до 28.12.2018.године.

Текстуална документација:
Оглас рани јавни увид
Текст плана
Одлука

Графичка документација:
Извод из Просторног плана града Панчева
Граница плана и граница планираног грађ. подручја