У огласу излагања на јавни увид планског документа, у трајању од 30 дана, почев од 01.09.2017. године, нису наведени датуми и место одржавања јавне презентацијеи јавне седнице Комисије за планове, те се овим путем обавештавају заинтересовани да ће Јавна презентација Нацрта плана бити одржана 06.новембра 2017. године у Малој сали, Градске управе Панчева, са почеткому 12 часова. Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у Нацрт наведеног Плана , биће одржана 09.новембра 2017.године, са почетком у 13 сати, у сали на деветом спрату Градске управе Панчева. Уколико дође до промене места и времена одржавања јавне

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа стање са инфраструктуром
04 Планирана намена површина
05 Регулација, нивелација и собраћај
06 Планирана инфраструктура
07 Профили улица