Izlaže se na javni uvid Nacrt Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110KV br.151/2 TS Pančevo 2- TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba br.99 na teritoriji grada Pančeva. Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 12.02.2021.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave rada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Oglas za Javni uvid