Обавештење о продужењу рока - Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева

Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева