Позив за подношење понуда 65-2018

Конкурсна документација 65-2018

Додатно појашњење 1-65-2018

Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева са применом од 01.06.2018. године

План редовног одржавања

Додатно појашњење 2-65-2018

Додатно појашњење 3-65-2018

Конкурсна документација-измена 1-65-2018

ценовник од 01.06.2018

План редовног одржавања

Додатно појашњење 4-65-2018

Додатно појашњење 5-65-2018

Конкурсна документација-измена 2-65-2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 65-2018

Додатно појашњење 6-65-2018

Додатно појашњење 7-65-2018

Додатно појашњење 8-65-2018

Одлука о закључењу Оквирног споразума 65-2018

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 65-2018

Обавештење о закљученом уговору 65-2018

Обавештење о закљученом уговору 65-2018

Обавештење о закљученом уговору 65-2018

одлука о измени _65-2018