Прилог 6 - припрема за шоље ласер и колор

Прилог 6 – припрема за шоље, ласер и колор