Plan javnih nabavki Gradske uprave grada Pančeva za 2017. godinu- izmena broj 6 od 26.07.2017. godine