План јавних набавки Градске управе града Панчева за 2017. годину- измена број 6 од 26.07.2017. године