Набавка услуге у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама
Остали трошкови штампања – штампа промотивног материјала
Додатно појашњење