Конкурсна документација - Пречишћен текст 2 110-2020