Поступак јавне набавке мале вредности – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије и то:
Партија 1 – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе „Lada Niva“
Партија 2 – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила
пољочуварске службе „Dacia“
Позив за подношење понуда – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе
Конкурсна документација – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе
Одлука о додели уговора – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе – партија 2