Набавке на које се Закон не примењује

Позив за подношење понуде – одржавање електричних инсталације