Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka usluge štampe i dizajna za potrebe projekta „Organizacija manifestacija“
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluge štampe i dizajna za potrebe projekta „Organizacija manifestacija“
Odluka o obustavi – Nabavka usluge štampe i dizajna za potrebe projekta „Organizacija manifestacija“
Obaveštenje o obustavi postupka