Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка услуге штампе и дизајна за потребе пројекта „Организација манифестација“
Конкурсна документација – Набавка услуге штампе и дизајна за потребе пројекта „Организација манифестација“
Одлука о обустави – Набавка услуге штампе и дизајна за потребе пројекта „Организација манифестација“
Обавештење о обустави поступка